EkumenickýŽalmy114,8

Žalmy 114:8

ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.


Verš v kontexte

6 Vr­chy, prečo po­skakujete ako baran­ce? Pahor­ky, prečo skáčete ako jahňatá?
7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákoba,
8 ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

späť na Žalmy, 114

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý ob­rátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody.

Evanjelický

8 On skalu na jazero pre­menil a kremeň na pramene vôd.

Ekumenický

8 ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

Bible21

8 On ob­rací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pra­men vod!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček