EkumenickýŽalmy98,4

Žalmy 98:4

Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,


Verš v kontexte

3 Spomenul si na svoje milo­sr­den­stvo, na ver­nosť domu Iz­raela. Všet­ky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.
4 Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,
5 spievaj­te Hos­podinovi pri citare, pri citare nech za­znie spev!

späť na Žalmy, 98

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­krikuj­te Hos­podinovi s radosťou celá zem! Volaj­te hlasite, plesaj­te a spievaj­te žal­my!

Evanjelický

4 Zvučne plesaj Hos­podinovi celá zem! Pre­puk­nite v jasot, plesaj­te a hraj­te!

Ekumenický

4 Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,

Bible21

4 Jásej Hos­po­di­nu, ce­lá zem, dejte se do zpěvu, žal­my za­hraj­te!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček