EkumenickýŽalmy98,3

Žalmy 98:3

Spomenul si na svoje milo­sr­den­stvo, na ver­nosť domu Iz­raela. Všet­ky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.


Verš v kontexte

2 Hos­podin oznámil svoju spásu, svoju spravod­livosť zjavil pred očami národov.
3 Spomenul si na svoje milo­sr­den­stvo, na ver­nosť domu Iz­raela. Všet­ky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.
4 Plesaj Hos­podinovi, celá zem! Jasaj­te, tešte sa, spievaj­te,

späť na Žalmy, 98

Príbuzné preklady Roháček

3 Pamätá na svoju milosť a na svoju prav­du, domu Iz­raelov­mu. Všet­ky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha.

Evanjelický

3 Roz­pomenul sa na svoju milosť, na ver­nosť k domu Iz­raela; všet­ky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

Ekumenický

3 Spomenul si na svoje milo­sr­den­stvo, na ver­nosť domu Iz­raela. Všet­ky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha.

Bible21

3 Na svo­ji lás­ku se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraele, aby všech­ny konči­ny svě­ta vi­děly­spásu, již náš Bůh připravil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček