EkumenickýŽalmy136,10

Žalmy 136:10

Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.


Verš v kontexte

9 Mesiac a hviez­dy majú vlád­nuť v noci, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
10 Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
11 Od­tiaľ vy­viedol Iz­rael, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

10 Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

10 Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

10 On po­bil prvo­ro­zené v Egyptě – jeho lás­ka trvá navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček