EkumenickýŽalmy123,1

Žalmy 123:1

Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.
2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.
3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.

späť na Žalmy, 123

Príbuzné preklady Roháček

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. K tebe po­z­dvihujem svoje oči, ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!

Evanjelický

1 Pút­nic­ká pieseň. K Tebe po­z­dvihujem svoje oči, ktorý bývaš v nebesiach.

Ekumenický

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.

Bible21

1 Poutní píseň. K to­bě své oči obracím, k to­bě, jenž trůníš v ne­besích!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček