EkumenickýŽalmy123,3

Žalmy 123:3

Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.


Verš v kontexte

2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.
3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.
4 Naša duša je pre­sýtená po­smechom sebais­tých, po­hŕdaním pyšných.

späť na Žalmy, 123

Príbuzné preklady Roháček

3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podine, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme sa hoj­ne na­sýtili opov­rženia.

Evanjelický

3 Zmiluj sa Hos­podine, zmiluj sa nad na­mi! Lebo sme pre­sýtení opo­vr­hnutím.

Ekumenický

3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.

Bible21

3 Smi­luj se nad ná­mi, Hos­po­di­ne, smi­luj se, už jsme přesy­ceni po­smě­chem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček