EkumenickýŽalmy123,2

Žalmy 123:2

Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.


Verš v kontexte

1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.
2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.
3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.

späť na Žalmy, 123

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľa, jako oči sluhov na ruku ich pánov, ako oči diev­ky na ruku jej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, našeho Boha, do­kiaľ sa ne­zmiluje nad na­mi.

Evanjelický

2 Hľa, ako oči služob­níkov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služob­nice na ruku jej panej, tak naše oči hľadia na Hos­podina, nášho Boha, kým sa nad nami ne­zmiluje.

Ekumenický

2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.

Bible21

2 Jako služebníci k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, vzhlížíme: Kéž už se nad ná­mi smi­lu­je!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček