EkumenickýŽalmy116,15

Žalmy 116:15

V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.


Verš v kontexte

14 Čo som Hos­podinovi sľúbil, spl­ním pred všet­kým jeho ľudom.
15 V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.
16 Hos­podin, som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej služob­nice. Roz­viazal si mi putá.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.

Evanjelický

15 Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.

Ekumenický

15 V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.

Bible21

15 Drahá je v očích Hos­po­di­novýchs­mrt jeho od­daných!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček