EkumenickýŽalmy116,8

Žalmy 116:8

Za­chránil si ma pred sm­rťou, moje oko pred sl­zami, moju nohu pred úrazom.


Verš v kontexte

7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hos­podin ti dob­re urobil.
8 Za­chránil si ma pred sm­rťou, moje oko pred sl­zami, moju nohu pred úrazom.
9 Pred Hos­podinom budem chodiť v krajine živých.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, moje oko si za­chránil od sl­zy, moju nohu od kles­nutia.

Evanjelický

8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Ekumenický

8 Za­chránil si ma pred sm­rťou, moje oko pred sl­zami, moju nohu pred úrazom.

Bible21

8 Ty jsi mě za­chránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček