EkumenickýŽalmy52,11

Žalmy 52:11

Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.


Verš v kontexte

9 Po­zrite! Muž, ktorý nech­cel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohat­stvo, cítil sa moc­ný vo svojej zvrátenos­ti.
10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.
11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

11 Veles­láviť ťa budem, ó, Pane, na veky, že si to učinil, a budem očakávať na tvoje meno, lebo je dob­ré pred tvojimi svätými.

Evanjelický

11 Ďakovať chcem Ti naveky, že si to urobil; a dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzác­ne pred Tvojimi po­božnými.

Ekumenický

11 Budem ti ďakovať naveky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dob­ré.

Bible21

11 Chvá­lit tě bu­du, Pane, navěkyza to, cos učinil. V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvý­mi věrný­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček