EkumenickýŽalmy117,2

Žalmy 117:2

lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo voči nám a ver­nosť Hos­podina až naveky! Haleluja!


Verš v kontexte

1 Chváľte Hos­podina, všet­ky národy, oslavuj­te ho, všet­ci ľudia,
2 lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo voči nám a ver­nosť Hos­podina až naveky! Haleluja!

späť na Žalmy, 117

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo je pre­veľká jeho milosť nad nami a prav­da Hos­podinova na veky. Hal­lelujah!

Evanjelický

2 Lebo ne­smier­na je Jeho milosť voči nám a ver­nosť Hos­podinova je naveky. Haleluja!

Ekumenický

2 lebo je ne­smier­ne jeho milo­sr­den­stvo voči nám a ver­nosť Hos­podina až naveky! Haleluja!

Bible21

2 Jeho lás­ka k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček