Bible21Izaiáš50

Izaiáš

1 Toto praví Hospodin: Kde je roz­lu­kový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás mu­sel odprodat? To svý­mi hří­chy jste byli zaprodáni, vaše matka za­hná­na je vaši­mi vi­na­mi! 2 Pro­č když při­cházím, nikdo tu není? Proč nikdo ne­od­po­vídá na mé volání? Což je má ruka krátká k vykoupení? Nemám k vy­svo­bo­zení dost sil? Hle, vy­sušu­ji moře pouhým na­po­menutí­ma ře­ky v pouště obracím; ryby v nich pách­nou, když není dost vo­dya žízní le­kají. 3 Ne­besa ob­lékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pyt­lovým. Kdo mě odsoudí4 Panovník Hos­po­din mi dal jazyk učených, abych uměl zna­veného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. 5 Panovník Hos­po­din mi uši otevře­la já se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět. 6 Na­stavil jsem svá záda bi­jící­ma líce rvou­cím za vousy;tvář jsem si ne­chránilpřed na­dáv­ka­mi a plivan­ci. 7 Panovník Hos­po­din po­máhá mi, a pro­to ne­do­jdu potupy;tvář jako z kře­mene pro­to nastavuji, nebudu za­hanben, to vím. 8 Blízko je Ten, který mě hájí. Kdo mě chce obvinit? Pojďme se ve­dle sebe postavit! Kdo chce pro­ti mně vznášet žaloby? Ať ke mně přistoupí! 9 Hle, Panovník Hos­po­din po­máhá mi. Kdo mě odsoudí? Hle, všich­ni se obnosí jako šaty, od mo­lů bu­dou sežráni! 10 Kdo mezi vá­mi ctí Hos­po­di­naa jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmáchbez paprs­ku světla, ten ať v Hos­po­di­nově jménu doufá, na svého Boha ať spo­léhá. 11 Ale vy všich­ni, kdo roz­dělává­te oheňa pořizujete si pochodně, choďte si ve svět­le vlastního ohně, s louče­mi, které za­pá­li­li jste. Z mé ruky se vám toho dostane, že uleh­nete v bo­les­tech!

Bible21Izaiáš50

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček