Bible21Izaiáš12

Izaiáš

Jásej a zpívej, Sione!1 V ten den řekneš: „Chválím tě, Hos­po­di­ne – byls na mě rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněva po­těšil jsi mě. 2 Hle, Bůh mě za­chránil – doufám a už se nebojím. Má sí­la a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!“ 3 Bu­dete nabírat vodu s ra­dostíz pra­menů spa­sení. 4 V ten den řeknete: „Oslavujte Hos­po­di­na, jeho jméno vzývejte, jeho či­ny roz­hlašuj­te mezi národy, jeho jméno pro­hlašuj­te jako nej­vyšší! 5 Zpívej­te Hos­po­di­nu, za­choval se vznešeně – ať se to do­zví ce­lý svět! 6 Jásej a zpívej, si­on­ský lide – ve­liký je Svatý iz­rael­ský upro­střed tebe!“

Bible21Izaiáš12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček