Bible21Izaiáš50,11

Izaiáš 50:11

Ale vy všich­ni, kdo roz­dělává­te oheňa pořizujete si pochodně, choďte si ve svět­le vlastního ohně, s louče­mi, které za­pá­li­li jste. Z mé ruky se vám toho dostane, že uleh­nete v bo­les­tech!


Verš v kontexte

9 Hle, Panovník Hos­po­din po­máhá mi. Kdo mě odsoudí? Hle, všich­ni se obnosí jako šaty, od mo­lů bu­dou sežráni! 10 Kdo mezi vá­mi ctí Hos­po­di­naa jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmáchbez paprs­ku světla, ten ať v Hos­po­di­nově jménu doufá, na svého Boha ať spo­léhá. 11 Ale vy všich­ni, kdo roz­dělává­te oheňa pořizujete si pochodně, choďte si ve svět­le vlastního ohně, s louče­mi, které za­pá­li­li jste. Z mé ruky se vám toho dostane, že uleh­nete v bo­les­tech!

späť na Izaiáš, 50

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, vy všet­ci, k­torí zapaľujete oheň a opasujete sa is­krami, choďte vo svet­le svoj­ho ohňa a v is­krách, ktoré ste zanietili! Od mojej ruky sa vám to stane, že budete ležať v boles­ti.

Evanjelický

11 Hľa, vy všet­ci, ktorí zažíhate oheň a opášete sa zápal­nými šíp­mi, vstúp­te do žiary svoj­ho ohňa a medzi šípy, ktoré ste za­pálili. Z mojej ruky sa vám toto stane, musíte si ľah­núť do trápenia.

Ekumenický

11 Hľa, všet­ci, čo za­kladáte oheň a za­paľujete fak­le, vstúp­te do svet­la svoj­ho ohňa a medzi fak­le, ktoré ste za­pálili. Z mojej ruky sa vám to do­stalo, ľah­nete si na mies­to trápenia.

Bible21

11 Ale vy všich­ni, kdo roz­dělává­te oheňa pořizujete si pochodně, choďte si ve svět­le vlastního ohně, s louče­mi, které za­pá­li­li jste. Z mé ruky se vám toho dostane, že uleh­nete v bo­les­tech!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček