Bible21Izaiáš18

Izaiáš

Ortel nad Habeší1 Běda ze­mi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, 2 která po­sílá po­s­ly po řece, po vodě v rákosových člunech! Vzhůru, vy rych­lí poslové, k urostlé­mu náro­du lesklé pleti, k lidu ši­roko dale­ko budící­mu děs, k panovačné­mu náro­du po­divné řeči, do země protkané ře­ka­mi. 3 Všich­ni, kdo ži­jete na světě, vy, kteří obývá­te zem, vizte na horách zdviženou korouhev, slyšte, jak trou­bí polnice! 4 Toto mi ře­kl Hospodin: Ze svého mís­ta se budu dívat bez hnutíjak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. 5 Ještě před sklizní, než vy­raší pupeny, než na místě květů hroz­ny uzrají, ořeže ra­to­lesti vi­nařský­mi noži, odstraní vi­nou­cí se výhonky. 6 Všech­no to zůstane dravým ptákům z hora divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes létoa všech­na divoká zvěř přes zi­mu. 7 V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid ši­roko dale­ko budící děs, panovačný národ po­divné řeči ze země protkané ře­ka­mi při­ne­se Hos­po­di­nu zástupů dary na horu Si­on, na místo, kde pře­bývá jméno Hos­po­di­na zástupů.

Bible21Izaiáš18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček