Bible21Izaiáš53

Izaiáš

1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevi­la Hos­po­di­nova paže? 2 Vy­ros­tl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vi­dět nic, proč bychom po něm touži­li. 3 Opo­vržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – pro­č bychom si ho vší­ma­li? 4 Bo­lesti, jež ne­sl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. 5 On však byl pro­bo­den naším proviněním, našimi vi­na­mi trýzněn byl; pro naše blaho snášel po­trestání – by­li jsme uz­dra­veni jeho rana­mi! 6 My všich­ni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou ces­tu obrátil, Hospodin ale uva­lil na nějpro­vinění nás všech. 7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl ve­den jako beránek, jak ovce před stři­hači oněměl, ústa ne­o­tevřel. 8 Vza­li jej, aby byl za­držen a souzen;kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl to­tiž vy­ťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. 9 Ač měl být po­hřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se to­tiž ne­do­pustil křiv­dya v ús­tech neměl žádnou lest. 10 Hos­po­di­novou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí po­tom­stvo, bude dlouho živa Hos­po­di­nova vůle skrze něj­se zdárně na­plní. 11 Po svém utrpení však svět­lo uvi­día bude nasycen. Můj sprave­dlivý služebník mno­hé ospravedlní; jejich viny vez­me na se­be. 12 A pro­to mu dávám podíl s mnohými, aby se s ne­sčí­s­lný­mi dě­lil o kořist, protože sám sebe vy­dal smrtia počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mno­hý­cha za viníky se po­stavil.

Bible21Izaiáš53

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček