EkumenickýIzaiáš20

Izaiáš

Prorokov symbolický čin1 V roku, keď do Ašdódu prišiel tar­tan, ktorého ta po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon, bojoval proti Ašdódu a zmoc­nil sa ho. 2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu, 4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta. 5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu. 6 Obyvatelia po­brežia v ten deň po­vedia: Tak sa to skončilo s našou nádejou, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme boli oslobodení od asýr­skeho kráľa. Akože by sme my sami unik­li?

EkumenickýIzaiáš20

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček