EkumenickýIzaiáš20,5

Izaiáš 20:5

Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu.


Verš v kontexte

4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta. 5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu. 6 Obyvatelia po­brežia v ten deň po­vedia: Tak sa to skončilo s našou nádejou, ku ktorej sme sa utiekali o pomoc, aby sme boli oslobodení od asýr­skeho kráľa. Akože by sme my sami unik­li?

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A budú sa desiť a han­biť pre Kúša, ku ktorému vzhliadali v dôvere, a pre Egypt, svoju chlúbu.

Evanjelický

5 Po­tom sa zdesia a za­han­bia pre Kúš, svoju nádej, a pre Egypt, svoju oz­dobu.

Ekumenický

5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu.

Bible21

5 Ti, kdo spo­léha­li na Habeš a chlu­bi­li se Egyp­tem, pak bu­dou zděšení a zoufalí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček