EkumenickýIzaiáš16

Izaiáš

Záchrana je na Sione1 Pošlite barán­ka vlád­covi krajiny zo Sely cez púšť k vrchu dcéry Si­ona. 2 Ako vy­plašené vtáča, vy­hnané z hniezda, budú dcéry Moábu pri brodoch Ar­nóna. 3 Poraď, urob roz­hod­nutie; pre­meň na noc svoj tieň na pravé polud­nie, skry utečen­cov a ne­prez­rádzaj vy­hnan­cov! 4 Nech u teba bývajú utečen­ci z Moábu, buď im útočis­kom pred ničiteľom! Veď zmizol násil­ník, skončilo sa ničenie, za­hynul utláčateľ krajiny! 5 V Dávidovom stane bude milo­sr­den­stvom upev­nený trón a bude na ňom ver­ne sedieť sud­ca, ktorý hľadá právo a usiluje sa o spravodlivosť. 6 Počuli sme o pýche veľmi hr­dého Moábu, o jeho nadutos­ti, pýche a prch­kos­ti, jeho vy­statovanie je nanič. 7 Pre­to bude žialiť Moáb, pre Moáb budú žialiť všet­ci. Za hroz­novými koláčmi Kír Charasetu vzlykajú porazení. 8 Vy­sch­li úbočia Chešbónu, vinič Sib­my, vlád­covia národov pošliapali jeho ratoles­ti, ktoré siahali až k Jázeru, blúdili v púšti, jeho výhon­ky sa roz­vet­vovali, pre­kročili more. 9 Pre­to budem plakať, ako plače Jázer, nad vinicou Sib­my, polievam ťa sl­zami, Chešbón a Eleále, lebo jasot pri tvojich oberačkách a pri žat­ve utíchol. 10 Z ovocných sadov zmiz­la radosť a plesanie, vo viniciach nejasajú ani ne­výs­kajú. Niet ni­koho, kto by šliapaním lisoval hroz­no, jasot ustal. 11 Pre­to sa moje vnút­ro rozo­chvelo pre Moáb ako har­fa, moje út­roby pre Kír-Cheres. 12 Aj keď Moáb vy­naloží námahu, ukáže sa na výšinách a voj­de mod­liť sa do svojej svätyne, nič mu to ne­pomôže. 13 Toto je slovo, ktoré kedysi Hos­podin vy­slovil nad Moábom. 14 Teraz však po­vedal Hos­podin tak­to: Za tri roky, ako sa rátajú roky náden­níka, bude znevážená sláva Moábu na­priek jeho veľkému množs­tvu. Tých, čo prežijú, bude veľmi málo a budú slabí.

EkumenickýIzaiáš16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček