EkumenickýIzaiáš18

Izaiáš

Výrok proti Etiópii1 Beda ti, zem bzučiacich krídel, čo je za riekami Etiópie, 2 čo po­siela po­slov po mori, po vode na čl­noch z papyrusu! Choďte, rých­li po­slovia, k urastenému národu s hladkou kožou, k ľudu, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, k národu bľabotajúcemu a dobyvačnému, kde rieky bráz­dia krajinu. 3 Všet­ci obyvatelia sveta, vy, čo žijete na zemi, hľaďte, keď sa zdvih­ne zá­stava na vr­choch, a počúvaj­te, keď sa ozve trúba! 4 Lebo tak­to mi po­vedal Hos­podin: Zo­stanem po­koj­ný, zo svoj­ho mies­ta budem hľadieť ako prenikavá páľava na polud­nie, ako ob­lak rosy v horúčave žat­vy. 5 Pred oberačkou, keď od­kvit­ne kvet a v strapci do­zrie hroz­no, nožom od­reže plané výhon­ky a ratoles­ti od­stráni, ob­strihá. 6 Všet­ci budú ponechaní hor­skému vtác­tvu a poľnej zveri, budú sa nimi živiť dravé vtáky v lete a všet­ka poľná zver v zime. 7 V tom čase uras­tený národ s hladkou kožou, ľud, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, národ bľabotajúci a dobyvačný, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie Hos­podinovi zá­stupov dar na mies­to, kde pre­býva meno Hos­podina zá­stupov, na vrch Si­on.

EkumenickýIzaiáš18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček