EkumenickýIzaiáš20,2

Izaiáš 20:2

V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý.


Verš v kontexte

1 V roku, keď do Ašdódu prišiel tar­tan, ktorého ta po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon, bojoval proti Ašdódu a zmoc­nil sa ho. 2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu,

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý.

Evanjelický

2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh!

Ekumenický

2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý.

Bible21

2 v onen čas Hos­po­din pro­mlu­vil skrze Iza­iáše, syna Amo­sova. Ře­kl mu: „Jdi a svleč si pyt­lovi­nu z be­der a zuj si obuv z nohou.“ Uči­nil to tedy a cho­dil na­hý a bosý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček