EkumenickýIzaiáš20,4

Izaiáš 20:4

tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta.


Verš v kontexte

3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu, 4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta. 5 Vy­desia sa a budú sa han­biť za Etiópiu, svoju nádej, a za Egypt, svoju oz­dobu.

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 tak poženie p­red sebou assýrsky kráľ zajatých Egyp­ta a pre­síd­len­cov Kúša, mladých i starých, na­hých a bosých, a to s ob­naženými za­dky, na­hotu Egyp­ta.

Evanjelický

4 tak poženie asýr­sky kráľ zajat­cov Egyp­ta a od­vlečených z Kúšu, chlap­cov i star­cov, na­hých a bosých, s holým za­dkom, na han­bu Egyp­ta.

Ekumenický

4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta.

Bible21

4 právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček