EkumenickýIzaiáš15

Izaiáš

Výrok proti Moábu1 Výrok proti Moábu. Áno, v noci bol zničený, Ár Moáb bol spus­tošený; áno, v noci bol zničený, Kír Moáb bol spus­tošený. 2 Dibón vy­stupuje do chrámu, na výšiny plakať, na Nebó a do Médeby, Moáb žiali. Na každej hlave je plešina, každá brada je oholená, 3 na jeho uliciach sa ob­liekajú do vrecoviny, na jeho strechách a námes­tiach všet­ci kvília, začínajú plakať. 4 Chešbón a Eleále kričí, ich hlas počuť až po Jahac, pre­to sa ozb­rojen­ci Moábu trasú, celí sa chvejú. 5 Moje srd­ce kričí kvôli Moábu, jeho utečen­ci sú až po Cóar, v Eglat-Šelišija. S plačom vy­stupujú po luchít­skych úbočiach, na ces­te do Chóronajimu sa stupňuje nárek nad skazou. 6 Nim­rím­ske vody spust­nú, vy­sch­la tráva, nová neras­tie, niet viac zelene. 7 Pre­to to, čo im zo­stalo a čo si za­chránili, ne­sú za Vŕbový po­tok. 8 Krik sa vznášal okolo hraníc Moábu, jeho kvílenie do­siah­lo až Eg­laim, až po Beér-Elím počuť jeho kvílenie. 9 Vody Dimónu sú pl­né kr­vi, a pred­sa zošlem na Dimón ďalšie po­hromy: leva pošlem na za­chránených Moábu i na tých, čo zo­stanú v krajine.

EkumenickýIzaiáš15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček