EkumenickýIzaiáš12

Izaiáš

Vďakyvzdanie1 V ten deň po­vieš: Ďakujem ti, Hos­podin, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si od­vrátil a po­tešil si ma. 2 Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľak­nem sa, lebo moja sila a pieseň je Hos­podin, Hos­podin sa mi stal spásou. 3 S radosťou budete čer­pať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň po­viete: Ďakuj­te Hos­podinovi, vzývaj­te jeho meno, zves­tuj­te jeho skut­ky medzi národ­mi, pri­pomínaj­te, že jeho meno je sláv­ne. 5 Ospevuj­te Hos­podina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. 6 Plesaj a jasaj, obyvateľka Si­ona, lebo veľký upro­stred teba je Svätý Iz­raela!

EkumenickýIzaiáš12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček