EvanjelickýJób25

Jób

Pred Bohom nikto nie je spravodlivý1 Po­tom sa Bil­dad Šúachs­ký ujal slova a po­vedal: 2 Vláda a hrôza je pri Ňom, On tvorí po­koj na svojich výšinách. 3 Či možno spočítať Jeho húfy? Nad kým ne­vychádza Jeho svet­lo? 4 Ako môže byť človek spravod­livý pred Bohom a ako môže byť čis­tý ten, čo sa narodil zo ženy? 5 Hľa, ani mesiac ne­svieti jas­ne, ani hviez­dy nie sú čis­té v Jeho očiach; 6 tým menej človek, ktorý je čer­vom, a ľud­ský syn, ktorý je hmyzom.

EvanjelickýJób25