EkumenickýEzechiel2

Ezechiel

Poverenie proroka1 Po­vedal mi: Človeče, po­stav sa na nohy! Chcem s tebou hovoriť. 2 Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa Duch, po­stavil ma na nohy a ja som počúval toho, ktorý hovoril so mnou. 3 Po­vedal mi: Človeče, po­sielam ťa k Izraelitom, k odbojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni ako aj ich ot­covia od­pad­li odo mňa až do toh­to dňa. 4 Synovia majú dr­zú tvár a za­tvrd­nuté srd­ce. Práve k nim ťa po­sielam. Oslovuj ich: Tak­to vraví Pán, Hos­podin…! 5 Oni si však — či už po­slúch­nu, alebo od­miet­nu, lebo sú domom vzdoru — uvedomia, že bol medzi nimi prorok. 6 Ty však, človeče, neboj sa ich ani ich rečí. Neboj sa, aj keby ťa ob­klopovali bod­liaky a tŕne, hoci by si sedel aj na škor­piónoch. Neboj sa ich rečí, neľakaj sa ich, lebo sú domom vzdoru. 7 Hovor im moje slová, či už po­slúch­nu, alebo od­miet­nu, lebo sú domom vzdoru. Knižný zvitok8 Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím: Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru! Ot­vor ús­ta a zjedz, čo ti dávam! 9 Keď som sa po­zrel, práve sa vy­strela ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. 10 Roz­vinula ho predo mnou. Bol popísaný aj na pred­nej, aj na za­dnej strane a mal nad­pis: Nárek, vzdych a beda.

EkumenickýEzechiel2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček