EkumenickýEzechiel15

Ezechiel

Jeruzalem ako neužitočný vinič1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, o čo je vinič lepší než iné stromy a ratolesť viniča lepšia než stromy lesa? 3 Možno vziať z neho drevo a po­užiť ho na náradie? Či vez­mú z neho kolík na za­vesenie náčinia? 4 Veru, ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho kon­ce a jeho stred zo­tlel, či je ešte súci na niečo? 5 Veď ani kým bol celý, nedal sa po­užiť na nič. O to menej sa po­tom môže po­užiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zo­tlel. 6 Pre­to Pán, Hos­podin hovorí toto: Ako som medzi stromami lesa urobil s viničom to, že som ho dal ohňu na strávenie, tak som urobil s obyvateľmi Jeruzalema. 7 Upriem svoju tvár proti nim: do­stanú sa z ohňa, ale oheň ich po­hl­tí! Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ob­rátim svoju tvár proti vám. 8 Po­tom krajinu zmením na pu­statinu, pre­tože sa do­púšťali ne­ver­nos­ti — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček