Ekumenický1. Mojžišova5

1. Mojžišova

Genesis

Rodokmeň od Adama po Noacha1 Toto je rodok­meň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. 2 Ako muža a ženu ich stvoril, požeh­nal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. 3 Keď mal Adam stot­rid­sať rokov, narodil sa mu syn na jeho ob­raz a podobu a dal mu meno Šét. 4 Po Šétovom narodení žil Adam osem­sto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 Celý vek Adamov­ho života bol deväťs­tot­rid­sať rokov, po­tom zo­mrel. 6 Keď mal Šét stopäť rokov, narodil sa mu Enóš. 7 Po Enóšovom narodení žil Šét osem­stosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Celý vek Šétov­ho života bol deväťs­tod­vanásť rokov, po­tom zo­mrel. 9 Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kénan. 10 Po Kénanovom narodení žil Enóš osem­stopät­násť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 11 Celý vek Enóšov­ho života bol deväťs­topäť rokov, po­tom zo­mrel. 12 Keď mal Kénan sedem­desiat rokov, narodil sa mu Mahalalel. 13 Po Mahalalelovom narodení žil Kénan osem­stoštyrid­sať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Celý vek Kénanov­ho života bol deväťs­todesať rokov, po­tom zo­mrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiat­päť rokov, narodil sa mu Jered. 16 Po Jeredovom narodení žil Mahalalel osem­stot­rid­sať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 17 Celý vek Mahalalelov­ho života bol osem­stodeväťdesiat­päť rokov, po­tom zo­mrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatd­va rokov, narodil sa mu Henoch. 19 Po Henochovom narodení žil Jered osem­sto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Celý vek Jeredov­ho života bol deväťs­tošesťdesiatd­va rokov, po­tom zo­mrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiat­päť rokov, narodil sa mu Matuzalem. 22 Po Matuzalemovom narodení žil Henoch tri­sto rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a dcéry. 23 Celý vek Henochov­ho života bol tri­stošesťdesiat­päť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. 25 Keď mal Matuzalem sto­osem­desiat­sedem rokov, narodil sa mu Lemech. 26 Po Lemechovom narodení žil Matuzalem sedem­sto­osem­desiatd­va rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 27 Celý vek Matuzalemov­ho života bol deväťs­tošesťdesiat­deväť rokov, po­tom zo­mrel. 28 Keď mal Lemech sto­osem­desiatd­va rokov, narodil sa mu syn, 29 ktorému dal meno No­ach a po­vedal: Ten­to nás po­teší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hos­podin pre­klial. 30 Po No­achovom narodení žil Lemech päťs­todeväťdesiat­päť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 31 Celý vek Lemechov­ho života bol sedem­stosedem­desiat­sedem rokov, po­tom zo­mrel. 32 Keď mal No­ach päťs­to rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček