Ekumenický1. Mojžišova16

1. Mojžišova

Genesis

Hagar a Izmael1 Ab­rámova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťan­ku menom Hagar. 2 Raz Sáraj po­vedala Ab­rámovi: Po­zri, Hos­podin mi za­bránil rodiť. Voj­di teda k mojej slúžke. Možno, že z nej do­stanem syna. Ab­rám prijal radu od Sáraj. 3 Po desiatich rokoch od­vtedy, čo sa Ab­rám na­sťahoval do Kanaánu, Ab­rámova žena Sáraj vzala svoju egypt­skú slúžku Hagar a dala ju svoj­mu mužovi Ab­rámovi za ženu. 4 On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoz­nala, že počala, po­hŕdavo hľadela na svoju paniu. 5 Sáraj po­vedala Ab­rámovi: Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opo­vr­huje. Nech Hos­podin roz­súdi medzi mnou a tebou! 6 Nato Ab­rám po­vedal Sáraj: Po­zri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dob­ré! Keď ju Sáraj sužovala, Hagar od nej ušla. 7 Keď ju Hos­podinov an­jel stretol pri prameni vody na púšti, pri prameni na ces­te do Šúru, 8 po­vedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, od­kiaľ pri­chádzaš a kam sa uberáš? Ona od­povedala: Utekám od svojej panej Sáraj. 9 Hos­podinov an­jel jej po­vedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej pod­daná! 10 Hos­podinov an­jel jej ďalej oznámil: Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo tak, že ho nebude možné spočítať. 11 Hos­podinov an­jel ešte do­dal: Po­zri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Iz­mael, lebo Hos­podin ťa počul v tvojom po­korení. 12 Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všet­kým a ruky všet­kých budú proti ne­mu; bude proti všet­kým svojim bratom. 13 Hagar na­zvala Hos­podina, ktorý ju oslovil, Él Rói. Po­vedala totiž: Či som tu neza­hliad­la toho, ktorý ma vidí? 14 Pre­to sa tá studňa volá: Beér Lachaj Rói, a je medzi Kádešom a Beredom. 15 Hagar porodila Ab­rámovi syna. Ab­rám dal svoj­mu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Iz­mael. 16 Ab­rám mal osem­desiatšesť rokov, keď mu Hagar porodila Iz­maela.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček