EkumenickýPieseň4

Pieseň

1 Ach, krás­na si, priateľka moja, aká si krás­na, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vr­chov,
2 tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vy­chádzajú z kúpeľa, každá z nich má po dvoje jah­niatok, žiad­nej mláďa nechýba.
3 Pery máš ako šar­látovú niť a tvoja reč je príjem­ná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka.
4 Tvoj krk je ako Dávidova veža, vy­stavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všet­ko štíty hr­dinov.
5 Tvoje dve ňad­rá sú ako dve mláďatá, gazelie dvoj­ičky, čo sa pasú medzi ľaliami.
6 Prv ako za­vanie deň a stratia sa tône, vy­j­dem si na myr­hový vrch a na kadid­lový pahorok.
7 Celá si krás­na, priateľka moja, a škvr­ny na tebe niet.
8 Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.
9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.
10 Aké len krás­ne sú tvoje nežnos­ti, ses­tra moja, snúbenica! Tvoje nežnos­ti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je nad všet­ky bal­zamy.
11 Na tvojich perách medová slad­kosť, snúbenica, med a mlieko sú pod tvojím jazykom a vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libanonu.
12 Si za­vretá záh­rada, ses­tra moja, snúbenica, záh­rada za­vretá, prameň za­pečatený.
13 Výhon­ky tvoje sú granátov­níkovým sadom s výborným ovocím, s hennou a nar­dom,
14 nar­dom a šaf­ranom, pušk­vor­com a škoricou, so všet­kými kadid­lovými drevinami, myr­hou a alo­ou, naj­lepšími z balzamových kríkov.
15 Si záh­rad­ný prameň, studňa živej vody zurčiacej z Libanonu.
16 Pre­buď sa, sever, a príď, juh, pre­vej moju záh­radu, roz­voňaj jej bal­zamové kríky. Nech voj­de môj milý do svojej záh­rady a okúsi jej výbor­né plody.

EkumenickýPieseň4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček