EkumenickýPieseň4,4

Pieseň 4:4

Tvoj krk je ako Dávidova veža, vy­stavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všet­ko štíty hr­dinov.


Verš v kontexte

3 Pery máš ako šar­látovú niť a tvoja reč je príjem­ná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka.
4 Tvoj krk je ako Dávidova veža, vy­stavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všet­ko štíty hr­dinov.
5 Tvoje dve ňad­rá sú ako dve mláďatá, gazelie dvoj­ičky, čo sa pasú medzi ľaliami.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 tvoje hrd­lo jako veža Dávidova, vy­stavená na zbrojáreň: tisíc štítov visí na nej, všet­ky veľké štíty junákov;

Evanjelický

4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vy­stavená v pev­nosť; tisíc štítov visí na ňom, všet­ko sú to štíty rytier­ske.

Ekumenický

4 Tvoj krk je ako Dávidova veža, vy­stavaná po vrstvách z kameňov, tisíc štítov na nej visí, všet­ko štíty hr­dinov.

Bible21

4 Jako věž Davi­dova je tvo­je šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc štítů je na ní zavěšeno, pavézy všech mužů udatných.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček