EkumenickýPieseň6

Pieseň

1 Kam šiel tvoj milý, najk­rajšia žena, kam sa tvoj milý ob­rátil? S tebou ho po­hľadáme.
2 Môj milý zo­stúpil do svojej záh­rady, k balzamovým záhonom, aby pásol medzi záh­radami a na­tr­hal ľalie.
3 Ja pat­rím svoj­mu milému a môj milý zase mne, pas­tierovi upro­stred ľalií.
4 Krás­na si, priateľka moja, ako Tir­ca, pôvab­ná ako Jeruzalem, hroz­ná ako voj­sko so vztýčenými zá­stavami.
5 Od­vráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupujú z Gileádu.
6 Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vy­chádzajú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat. Žiad­nej mláďa nechýba.
7 Ako krížal­ky granátového ja­bl­ka sú tvoje sluchy za závojom.
8 Šesťdesiat je kráľovien, osem­desiat vedľajších žien a diev bez počtu,
9 ale moja holubica je jediná, moja bez­chyb­ná, jedináčka svojej mat­ky, čis­tá pre tú, čo ju porodila. Videli ju devy a na­zvali ju šťast­nou, kráľov­né i vedľajšie ženy ju oslavovali.
10 Kto je tá, čo sa díva nadol ako zora, krás­na ako luna, jas­ná ako sln­ko, hroz­ná ako voj­sko so vztýčenými zá­stavami.
11 Zišla som do orechových záh­rad, uvidieť púčky v údolí, po­zrieť sa, či už vinič vy­háňa a či kvit­nú granátov­níky.
12 Ani som si ne­uvedomila, vzali ma do vozov Am­mínadaba.

EkumenickýPieseň6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček