EkumenickýPieseň4,8

Pieseň 4:8

Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.


Verš v kontexte

7 Celá si krás­na, priateľka moja, a škvr­ny na tebe niet.
8 Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.
9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 So mnou s Libanona, ne­ves­to, so mnou s Libanona prij­deš; budeš sa dívať s vr­chola ­vr­chu Amány, s vr­chola ­vr­chu Šeníra a Her­mona, s peleší ľvov, s vr­chov par­dov.

Evanjelický

8 Príď z Libanonu, snúbenica; príď z Libanonu a zo­stúp! Zo­stúp z vr­chol­ca Amánu, z vr­chol­ca Semíru a Cher­móna, z br­lohov levov a z vr­chov le­opar­dov.

Ekumenický

8 Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.

Bible21

8 Se mnou z Li­bano­nu, ne­věsto má, se mnou z Li­bano­nu kéž bys šla! Z vr­cholku Ama­ny by ses rozhlédla, z vr­cholku Sení­ru, z Hermonu, z dou­pat lvů, z těch le­opardích hor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček