EkumenickýPieseň2

Pieseň

1 Som ruža šáron­ská, ľalia údolí.
2 Ako ľalia medzi bod­liak­mi je moja priateľka medzi devami.
3 Ako jab­loň v lesnom poras­te je môj milý medzi mláden­cami. Po jeho tôni som veľmi túžila, sad­la som si a jeho ovocie je slad­ké pre moje pod­nebie.
4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice, jeho vlaj­kou nado mnou bola lás­ka.
5 Po­sil­nite ma hroz­novými koláčmi, os­viežte ma ja­bl­kami, lebo som chorá od lás­ky.
6 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma ob­jíma.
7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!
8 Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.
9 Môj milý je podob­ný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez ok­no, díva sa cez mreže.
10 Oz­val sa môj milý a po­vedal mi: Vstaň, moja priateľka, krás­ka moja, a poď!
11 Po­zri, veď zima prešla, dážď ustal, od­tiahol preč.
12 Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa pri­blížil, aj hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.
13 Na figov­níku ras­tú mladé plody a kvety viniča roz­dávajú vôňu. Vstaň, moja priateľka, krás­ka moja, a poď!
14 Holubica moja v trhlinách skál, skrytá v skalných pre­visoch, ukáž mi svoju tvár, dožič mi čuť tvoj hlas, veď tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár ľúbez­ná.
15 Po­chytaj­te nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvit­nú.
16 Milý môj pat­rí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami.
17 Prv ako za­vanie deň a stratí sa každý tieň, ob­ráť sa, milý môj, buď podob­ný gazele alebo jelenčaťu na béter­ských vr­choch!

EkumenickýPieseň2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček