EkumenickýPieseň1

Pieseň

1 Veľpieseň Šalamúna.
2 Kiežby ma vy­boz­kával boz­kami svojich úst! Veď tvoje nežnos­ti lepšie sú ako víno.
3 Pre vôňu tvojich výbor­ných olejov — tvoje meno je ako vzác­ny olej — pre­to ťa devy milujú.
4 Tiah­ni ma za sebou, po­beh­nime! Do svojich kom­nát ma vo­viedol kráľ. Budeme plesať a tešiť sa z teba, budeme spomínať na tvoje nežnos­ti viac ako na víno. Vskut­ku ťa milujú!
5 Čier­na som, no pred­sa pôvab­ná, dcéry jeruzalem­ské, ako stany Kédaru, ako stanové závesy kmeňa Šal­ma.
6 Ne­ob­zeraj­te si ma, že som počer­ná, že ma sln­ko opálilo. Synovia mojej mat­ky sa na mňa na­hnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však ne­us­trážila.
7 Pre­zraď mi, ty, čo ťa z tej duše milujem, kde budeš pásť, kde budeš cez obed od­počívať? Veď prečo mám pre­chádzať pri stádach tvojich druhov?
8 Ak to azda ne­vieš, ty, najk­rajšia zo žien, vy­daj sa po stopách oviec, pas svoje koz­liat­ka pri pas­tier­skych kolibách.
9 Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirov­návam ťa, priateľka moja.
10 Pôvab­né sú tvoje líca s ozdobami i tvoja šija s perlovým ná­hr­del­níkom.
11 Zhotovíme ti zlaté re­tiaz­ky so striebor­nými guľôčkami.
12 Kým je kráľ na svojom ležad­le, môj nard svoju vôňu vy­dáva.
13 Milý môj je pre mňa myr­hovým vrecúškom, čo mi leží medzi ňad­rami.
14 Milý môj je pre mňa hen­novým strap­com v éngedských viniciach.
15 Ach, krás­na si, priateľka moja, aká si krás­na, tvoje oči sú ako holubice.
16 Ach, krás­ny si, milý môj, a ľúbez­ný, aj naše lôžko je samá zeleň.
17 Náš dom má krovy z cédrov, naše stropy sú z cyprusov.

EkumenickýPieseň1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček