EkumenickýPieseň4,9

Pieseň 4:9

Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.


Verš v kontexte

8 Príď z Libanonu, snúbenica, príď, z Libanonu zo­stúp! Opus­ti končiar Amána, štít Seníra a Cher­móna, dúpätá levov a vr­chy le­opar­dov.
9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.
10 Aké len krás­ne sú tvoje nežnos­ti, ses­tra moja, snúbenica! Tvoje nežnos­ti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je nad všet­ky bal­zamy.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Jala si moje srd­ce, moja ses­tro, ne­ves­to, jala si moje srd­ce jed­ným svojím okom, jed­ným nák­rčníkom svojeho hrd­la.

Evanjelický

9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srd­ce jediným svojím po­hľadom, jediným dielikom svoj­ho ná­hr­del­níka.

Ekumenický

9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.

Bible21

9 Srd­ce mé za­jalas, má drahá nevěsto, srdce mé za­jalas je­diným pohledem, řetízkem je­diným na hrdle svém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček