Ekumenický1. Jánov1

1. Jánov

Úvod — o Slove života1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme na vlast­né oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zves­tujeme: Slovo života. 2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločen­stvo s nami. My však máme spoločen­stvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kris­tom. 4 Toto píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná. Boh je svetlo5 Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svet­lo a nieto v ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že s ním máme spoločen­stvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je prav­da. 7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako on je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás prav­dy. 9 Ale ak vy­znávame svoje hriechy, on je ver­ný a spravod­livý: Od­pus­tí nám hriechy a očis­tí nás od všet­kej ne­právos­ti. 10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček