Ekumenický1. Jánov1,6

1. Jánov 1:6

Ak hovoríme, že s ním máme spoločen­stvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je prav­da.


Verš v kontexte

5 Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svet­lo a nieto v ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že s ním máme spoločen­stvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je prav­da. 7 Ale ak chodíme vo svet­le, ako on je vo svet­le, máme spoločen­stvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Keď po­vieme, že máme obecen­stvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme prav­dy;

Evanjelický

6 Ak hovoríme, že máme spoločen­stvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je prav­da.

Ekumenický

6 Ak hovoríme, že s ním máme spoločen­stvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je prav­da.

Bible21

6 Říká­me-li, že s ním má­me spo­lečen­ství, a při­tom ži­je­me ve tmě, lže­me a neži­je­me v prav­dě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček