Ekumenický1. Jánov1,2

1. Jánov 1:2

A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.


Verš v kontexte

1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme na vlast­né oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zves­tujeme: Slovo života. 2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločen­stvo s nami. My však máme spoločen­stvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kris­tom.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zves­tujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám -,

Evanjelický

2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Ekumenický

2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Bible21

2 Ten život byl zje­ven, my jsme jej vi­dě­li a svědčí­me o něm. Zvěs­tuje­me vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zje­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček