Ekumenický1. Jánov1,1

1. Jánov 1:1

Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme na vlast­né oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zves­tujeme: Slovo života.


Verš v kontexte

1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme na vlast­né oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zves­tujeme: Slovo života. 2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zves­tujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločen­stvo s nami. My však máme spoločen­stvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kris­tom.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života -

Evanjelický

1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme videli na vlast­né oči, na čo sme po­zerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života.

Ekumenický

1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme na vlast­né oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zves­tujeme: Slovo života.

Bible21

1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastní­ma ruka­ma do­týka­li – o Slovu živo­ta:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček