Ekumenický1. Jánov1,4

1. Jánov 1:4

Toto píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná.


Verš v kontexte

3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločen­stvo s nami. My však máme spoločen­stvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kris­tom. 4 Toto píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná. 5 Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svet­lo a nieto v ňom nijakej tmy.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A to vám píšeme na­to, aby bola vaša radosť na­pl­nená.

Evanjelický

4 Toto vám píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná.

Ekumenický

4 Toto píšeme, aby naša radosť bola ú­pl­ná.

Bible21

4 Toto píše­me, aby naše ra­dost byla doko­nalá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček