Ekumenický1. Jánov1,10

1. Jánov 1:10

Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.


Verš v kontexte

8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás prav­dy. 9 Ale ak vy­znávame svoje hriechy, on je ver­ný a spravod­livý: Od­pus­tí nám hriechy a očis­tí nás od všet­kej ne­právos­ti. 10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

späť na 1. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď po­vieme, že sme neh­rešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova.

Evanjelický

10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás ne­prebýva.

Ekumenický

10 Ak hovoríme, že sme ne­zhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

Bible21

10 Říká­me-li, že jsme ne­hřeši­li, dělá­me z něj lháře a jeho slovo v nás není.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček