Bible21Píseň písní3

Píseň písní

1 Na lůžku jsem touži­la za no­cípo tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenaš­la.
2 A tak už vstanu a město prochodím, pátrám po ulicích i náměstíchpo tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenaš­la.
3 Naš­li mě strážní, co město obcházejí: – Vi­dě­li jste to­ho, kterého z duše mi­lu­ji?
4 Jen jsem je mi­nu­la, naš­la jsem­to­ho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, už ho nepustím, dovedu ho do domu svo­jí matičky, ukážu mu svůj rodný poko­jík!
5 Za­přísahám vás, dce­ry jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, ne­roz­něcuj­te lásku, dříve než sama bude chtít.
6 Kdo­pak to z pouště přichází, jako když vzhů­ru stoupá dým? Prodchnutá myr­hou a kořením, celičká voní dál­ka­mi.
7 Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hr­dinů oko­lo stojí, hrdinů z Iz­rae­le nej­větších.
8 Ti všich­ni mečem vládnou, k boji vy­cvičeni jsou, proti jakéko­li hroz­bě nočníkaždý opásán mečem svým.
9 Král Šalo­moun si poří­dil nosítka, ze dříví Li­bano­nu je ne­chal udělat.
10 Je­jich slou­py zho­tovil ze stříbra, k nim pak ne­besa ze zlata. Čalouněná byla purpu­re­ma vni­třek ce­lý ob­ložen­lás­kou je­ruzalém­ských dcer.
11 Vy­jdě­te a po­hleď­te, dce­ry sionské, na krále Šalo­mou­na v koruně, jíž jeho matka zdobí jejv den jeho svatební, v den, kdy má v srd­ci ve­se­lí!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček