Bible21Píseň písní1

Píseň písní

1 Šalo­mou­nova píseň písní
2 Kéž by mne zlíbal po­libky svých úst – nad víno lahodná jsou mi­lování tvá!
3 Ole­je tvé to­lik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé – to pro­to tě pan­ny mi­lu­jí.
4 Vez­mi mě s se­bou, poběžíme, do svých poko­jů kéž uve­de mě král! Veselit a ra­dovat se bu­de­me z tebe, nad víno vy­chutná­me mi­lování tvá – ach, po právu tě mi­lu­jí!
5 Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako sta­ny Kedarských, jak bal­dachý­ny Šalo­mou­novy.
6 Ne­hleď­te na mne, že snědá jsem, to slun­ce se do mne opřelo! Synové matky mé v hněvu pro­ti mněpřikáza­li mi hlídat vinice, svou vlastní vi­nici však ne­hlída­la jsem.
7 Po­věz mi ty, kterého z duše miluji, kde pa­seš stáda svá, kde o po­lednách uléháš? Proč za­halená blou­dit mámko­lem tvých druhů a je­jich stád?
8 Ne­víš-li sa­ma, ty nejkrásnější z žen, jen vy­jdi v patách ovečká­ma svo­je kůzlátka nech pásttam, kde pastýři mají stan.
9 Ke klisně z fa­rao­nových spřeženítě, moje lásko, při­rovnám.
10 Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále.
11 Zlaté náušnice udělá­me tise stříbrný­mi přívěs­ky!
12 Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vy­dává můj nard.
13 Svaz­kem myrhy je mi mi­lý můj, když na mých prsou spočívá.
14 Tr­sem heny je mi mi­lý můj­na vi­nicích v En-ge­di.
15 Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako ho­lu­bičky!
16 Ach, jak jsi krásný, mi­lý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se ze­lená,
17 ced­rové krovy má náš dům, naše trámy jsou z cypřišů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček