EkumenickýPieseň2,8

Pieseň 2:8

Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.


Verš v kontexte

7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách alebo laniach, ne­prebúdzaj­te a neroz­necuj­te lás­ku, kým sa jej to nebude páčiť!
8 Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.
9 Môj milý je podob­ný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za naším múrom, nazerá cez ok­no, díva sa cez mreže.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Hlas môj­ho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vr­choch, po­skakuje po kop­coch.

Evanjelický

8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.

Ekumenický

8 Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.

Bible21

8 Slyš­te – můj mi­lý! Hle – už se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kop­ce!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček