EkumenickýPieseň2,17

Pieseň 2:17

Prv ako za­vanie deň a stratí sa každý tieň, ob­ráť sa, milý môj, buď podob­ný gazele alebo jelenčaťu na béter­ských vr­choch!


Verš v kontexte

15 Po­chytaj­te nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvit­nú.
16 Milý môj pat­rí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami.
17 Prv ako za­vanie deň a stratí sa každý tieň, ob­ráť sa, milý môj, buď podob­ný gazele alebo jelenčaťu na béter­ských vr­choch!

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 do­kiaľ nezavanie a ne­sc­hladí sa deň, a ne­utečú tiene. Obídi, buďže podob­ný, môj milý, srne alebo mladému jeleňu na vr­choch Bétera.

Evanjelický

17 Skôr, ako za­veje večer­ný vánok a zmiz­nú tiene, vráť sa, milý môj, a podob­ný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vr­choch béter­ských!

Ekumenický

17 Prv ako za­vanie deň a stratí sa každý tieň, ob­ráť sa, milý môj, buď podob­ný gazele alebo jelenčaťu na béter­ských vr­choch!

Bible21

17 Ještě než s vánkem při­jde dena roz­prch­nou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či ko­lou­chu se podo­be­j­na horách bé­ter­ských!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček