RoháčekŽalmy59,16

Žalmy 59:16

Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.


Verš v kontexte

15 A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.
16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.
17 Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.

Evanjelický

16 Túlajú sa za po­kr­mom, vrčia, ak sa ne­na­sýtia.

Ekumenický

16 Túlajú sa za po­travou, štekajú, ak sa ne­na­sýtia.

Bible21

16 Sem a tam toulají se, po­travu hledají, o hla­du mu­sejí se ke spánku uložit.