RoháčekŽalmy59,15

Žalmy 59:15

A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.


Verš v kontexte

14 Učiň koniec vo s­vojom prchkom hneve, učiň im koniec, tak aby ich nebolo, a aby po­znali, že Bôh panuje v Jakobovi, všade až do končín zeme. Sélah.
15 A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.
16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak tedy nech sa na­vrátia večer, nech brešú jako pes a behajú okolo mes­ta.

Evanjelický

15 Vracajú sa pod­večer, za­výjajú ako psy, obiehajú mes­to.

Ekumenický

15 Vracajú sa po večeroch, za­výjajú sťa psy, po­behujú okolo mes­ta.

Bible21

15 Večer se vracejí, ště­kají jako psi, po ce­lém městě běhají.