RoháčekŽalmy59,17

Žalmy 59:17

Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.


Verš v kontexte

16 Nech sa túlajú za po­kr­mom, a jest­li sa ne­na­sýtia, nech tak nocujú.
17 Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.
18 Moja silo! Tebe budem spievať žal­my! Pre­tože Bôh je mojím vy­sokým hradom, môj milos­tivý Bôh.

späť na Žalmy, 59

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale ja budem ospevovať tvoju silu a h­neď za rána budem plesajúc spievať o tvojej milos­ti, lebo si mi bol vy­sokým hradom a útočišťom v deň, keď mi bolo úz­ko.

Evanjelický

17 Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočis­kom v deň mojej úz­kos­ti.

Ekumenický

17 Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pev­nosťou, útočis­kom, keď mi bolo úz­ko.

Bible21

17 Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lás­ku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.