RoháčekSudcov6,33

Sudcov 6:33

A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.


Verš v kontexte

32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár. 33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel. 34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.

Evanjelický

33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.

Ekumenický

33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.

Bible21

33 Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el.